Endgame solution

Sgîrcea, Raluca - Ivanov, Jordan

(WIM) Sgîrcea, Raluca – (IM) Ivanov, Jordan

After black’s move (24… f6), it’s clear that the pawn on h2 is lost. So, what to do? The idea I got was to play against the bishop on h2, which after f4 looks trapped.

The moves I considered here were 25. Ng4 and 25. Nd3. After 25. Ng4, black responds with 25… h5 26. Nf2 – Bxh2 and now, after 27. f4, threatening to trap the bishop, black plays 27… Bg3, trading the bishop or getting it out via h4. As a result, I played 25. Nd3. The game continued with 25… Bxh2 26. f4 – Bg3, wanting to play Bh4 and regrouping his pieces. The position we are looking at is now this:

RalucaIvanov_endgame1

Position after 26… Bg3

I continued my idea by playing 27. Kg2 – Bh4 28. Kh3 – g5. Now, taking advantage of the weaknesses black created in his camp and the fact that he can never capture on f4 because of the bishop hanging on h4, I played 29. e4. The idea is to play Kg4 and threaten to win the pawn back, as now black can’t play f5+ anymore. The game went on with 29… Ne7 30. Kg4 – h6 31. Kh5 and a draw was agreed, because white now wins the pawn back. If black tries to protect the h6 pawn, Nc5 will follow and the e6 pawn will be captured.


După mutarea negrului (24… f6), este clar că pionul h2 nu mai poate fi apărat. Ce este de făcut?

Ideea albului este să încerce să joace împotriva nebunului din h2, care, după mutarea f4, pare să fie prins. Mutările la care m-am gândit în această poziţie au fost 25.Cg4 şi 25. Cd3. După 25. Cg4, negrul va continua cu 25… h5 26. Cf2 – Nxh2, iar acum, după 27. f4, ameninţând să prind nebunul, negrul joacă 27… Ng3, schimbând nebunul sau aducându-l în joc prin h4. Prin urmare, am jucat 25. Cd3. Partida a continuat cu 25… Nxh2 26. f4 – Ng3, cu ideea Nh4 şi regruparea pieselor. Poziţia de pe tablă este acum cea din diagrama de mai sus.

Mi-am continuat ideea, jucând 27. Rg2 – Nh4 28. Rh3 – g5. Acum, profitând de slăbiciunile pe care negrul le-a creat în tabăra sa şi de faptul că nu poate captura niciodată pe f4 din cauza nebunului ce va ramâne neapărat, am jucat 29. e4. Ideea acestei mutări este Rg4, ameninţând să îmi recuperez pionul, deoarece negrul nu mai poate juca f5+. Partida a continuat cu 29… Ce7 30. Rg4 – h6 31. Rh5 şi remiză, întrucât albul îşi va recupera forţat pionul. Dacă negrul încearcă să îşi apere pionul din h6, urmează Cc5 şi pionul din e6 va fi capturat.

This entry was posted in Chess lessons, Chess Tournaments, Endgames, Online lessons, Raluca Sgircea and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.