Think before you move

”Think before you move” sounds simple and obvious, but practice has shown that it’s easier said than done. Very often we take things for granted, we see a move and we tell ourselves ”..this move has to be right”, “this is the move”, ”this can’t be wrong” and we go on and play it without hesitation. Then we start thinking on our opponent’s time, and we ussually discover new ideas in the position, sometimes ideas related to that move we  have just  played. We start seeing alternatives that could even improve the conditions to play the ”obvious move” we just did, but it’s too late and there are no takebacks.

I tell my students they should always do a ”double check” before they move, focusing on the opponent’s response. ”I played this because I thought it was winning but I missed this simple move”. Does this sound familiar to you? I must have heard it a thousand times.

Let me show you now two examples of this ”bad habit”, from my own games:

Castellanos, R. - Damljanovic, B.

Castellanos, R. – Damljanovic, B.

It’s move 117 from my game against the strong grandmaster Branko Damljanovic from a tournament played in Pamplona in 2011. I remember I was really tired after so many hours of play. I had accumulated a lot of time on the clock as it’s an endgame fairly easy to defend (easier than rook vs rook and bishop) and I wasn’t thinking my moves for too long, but suddenly I got into this ”Anything draws” mode and I lost the game in one move after the tragic 118.Rh3?? he replied …Kc3! and white is lost.

White is lost

White is lost

If now 119.Kd1 Kb2! and mate, so I played the only move 119.Kb1 but after Kb3 I have no salvation, I actually played 120.Kc1 and Rf1# mate was played on the board. Back to the previous diagram on move 118, a simple check on d8 with the rook would have kept the draw: 118.Rd8+ Nd4 119.Rh8 = (among others)

The next diagram is from one of my games a couple years ago in Benasque, Spain. Let’s have a look:

Castellanos,R. - Díaz Herrero, A.

Castellanos,R. – Díaz Herrero, A.

White is winning. The white knight on e4 attacks the black queen that defends the knight on e5 and black doesn’t have a good square for the queen as Qe6 will be met by Ng2-f4 and black will lose material. All I needed was to keep my queen on de a1-h8 diagonal and black can resign. Easy.

I played 29.Qa1?? and my opponent played 29…Ng4 =. That’s it, I had turned a winning position into a forced draw, simply because I didn’t double check before I played, I didn’t even considered the possibility black could have a move like 29…Ng4. The point is that after 30.Nxf6 black plays 30…Nxf2+ 31.Kg1 (if 31.Rxf2 Rd1+) 31…Nh3+ 32.Kh1 Nf2+ with a draw by perpetual check, quite beautiful too. That’s how the game ended.

If instead of 29.Qa1 I would have played 29.Qb2! then black would have lost because my queen defends f2 from b2 so 29…Ng4 doesn’t work now, and after 29…Qe6 30. Nf4 black loses.

Conclusion:
In order to improve ourselves we have to eliminate the little imperfections from our game, and i’m not talking about our endgame knowledge or tactical skills. I’m talking about habits in the way of thinking, bad habits, things we can avoid doing and that cost us valuable points.

So next time you play, think before you move! (even when you’re winning)

Written by (IM) Renier Castellanos


Gândește înainte de a muta!

… sună simplu și evident, însă practica ne arată că este mai ușor de spus decât de făcut. Foarte des devenim foarte siguri pe noi, vedem o mutare și ne spunem că “această mutare trebuie să fie corectă”, “aceasta este mutarea”, “nu se poate să fie greșit” și o facem fără ezitare. Apoi începem să ne gândim pe timpul adversarului și de obicei descoperim idei noi în acea poziție, uneori chiar legate de mutarea pe care tocmai am făcut-o. Începem să vedem variante care îmbunătățesc “mutarea evidentă” jucată, însă este prea târziu și aceasta nu mai poate fi dată înapoi.

Întotdeauna le spun elevilor mei să verifice de două ori înainte să mute și să caute toate variantele de răspuns ale adversarului. “Am jucat așa pentru că am crezut că sunt câștigat, însă nu am văzut această mutare simplă”. Va sună familiar? Cred că am auzit această replică de o mie de ori.

Dați-mi voie să va arăt în continuare două exemple de astfel de “obiceiuri proaste”, din partidele mele.

Castellanos, R. - Damljanovic, B.

Castellanos, R. – Damljanovic, B.

Primul exemplu este din partida împotriva puternicului mare maestro Branko Damljanovic jucată într-un turneu din Pamplona în 2011. Este mutarea 117 și îmi amintesc faptul că eram foarte obosit după atâtea ore de joc. Aveam destul de mult timp pe ceas, întrucât este un final destul de ușor de apărat (mai ușor decât cel de turn împotriva turn și nebun) și nu mai gândeam pre mult la fiecare mutare. Dintr-o dată am intrat într-o pasă de “orice mutare face remiză” și am pierdut partida într-o mutare, după tragica 118. Th3??, urmată de …Rc3! și albul este pierdut.

White is lost

Albul este pierdut

Dacă 119. Rd1, urmează Rb2! și mat, așa că am jucat singură mutare, 119. Rb1, însă după Rb3 nu mai există scăpare. Am jucat 120. Rc1 și Tf1# mat pe tablă. Revenind la poziția din diagrama precedentă, un șah simplu pe d8 cu turnul ar fi ținut remiza: 118. Td8+ Cd4 119. Th8 = (printre altele).

 

Diagrama următoare este dintr-o partidă jucată acum câțiva ani în open-ul din Benasque, Spania. Să aruncăm o privire:

Castellanos,R. - Díaz Herrero, A.

Castellanos,R. – Díaz Herrero, A.

Albul este câștigat. Calul alb din e4 atacă dama neagră, damă ce apără calul din e5. Negrul nu are un câmp bun de damă, întrucât după De6 urmează Cg2-f4 și negrul pierde material. Tot ce trebuia să fac era să păstrez dama pe diagonala a1-h8 și negrul poate ceda. Ușor.

Am jucat 29. Da1??, iar adversarul meu a răspuns cu 29…Cg4 =. Gata, am reușit să transform o poziție câștigată în remiză forțată, doar pentru că nu am verificat de două ori înainte să mut. Nici măcar nu am luat în considerare faptul că negrul ar putea avea o mutare precum 29…Cg4. Ideea acestei mutări este aceea că, după 30. Cxf6 negrul joacă 30… Cxf2+ 31. Rg1 (la 31. Txf2 Td1+) 31…Ch3+ 32. Rh1 Cf2+ cu șah etern, o combinație frumoasă care a încheiat partidă cu remiza.

Dacă în loc de 29. Da1 aș fi jucat 29. Db2!, negrul ar fi pierdut, întrucât dama din b2 apără acum turnul din f2. 29…Cg4 nu mai merge, iar după 29…De6 30. Cf4, negrul pierde.

 

Concluzie:
Pentru a progresa trebuie să eliminăm micile imperfecțiuni din joc, și aici nu mă refer la cunoștințele despre finaluri sau cele tactice. Mă refer la obiceiurile pe care ni le-am făcut în modul de gândire, obiceiurile proaste, lucrurile pe care le putem evita și care ne pot costa puncte valoroase.

Așa că, data viitoare când jucați, gândiți înainte de a muta! (chiar și atunci când sunteți câștigați)

This entry was posted in Chess lessons, online chess, Online lessons and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply